از ابتدای تاسیس مجموعه لوازم خـانگی ایـگل مبنای کـار مجموعه توسعه پایدار و تولید پژوهش محور بوده است . در زمینه اجـاق گاز به جرعت می توان ادعا کرد متنوع ترین کـارها را می توانید در ویترین ایگل بیابید . این تنوع کم نظیر حاصل کار و تحقیق شبانه روزی مهندسین و تیم فنی مجموعه است . بهینه سـازی روند تولید و روش های استارت آپی بکارگرفته شده در پروسه تولید امکان بهره وری بالاتر و ایجاد تنوع کم نظیر محصولات را فراهم آورده است . دریافت دو دوره متوالی تندیس طلایی جشنواره یکی از افتخارات پرشمار لوازم خانگی ایگل به شمار می آید. جشنواره آیدیران همواره در انتخاب سختگیرانه در بخش مسابقه محصول زبانزد بوده است و این افتخار گواهیست بر کیفیت و کارایی محصولات لوازم خانگی ایگل.
نشان صادرات به اروپـا یکی دیگر از افتخـارات مجموعه ایـگل محسوب می شود چـرا که نقش صادرات در تولید امروز کاملا محسوس و غیرقابل انکار است. امید است با صادرات محصولات با کیفیت ایگل نام محصول ایرانی در سراسر دنیا زبانزد گردد.